Nova posjeta delegacije Selcuk univerziteta

Delegacija Selcuk univerziteta iz grada Konje (Turska) posjetila je Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) u četvrtak, 12. februara 2015. godine. Delegaciju su sačinjavali: vanr. prof. dr. Fuat Boyacioglu, Erasmus+ koordinator, İlyas Ferhat DEMİRBAŞ, koordinator Erasmus+ programa i programa za mlade, i vanr. prof. dr. Susran Erkan Eroğlu, zamjenik koordinatora. U pratnji gostiju iz Turske bio je i direktor Erasmus+ ureda za BiH, Suad Muhibić. Posjeta delegacije Selcuk univerziteta je organizirana uz koordinaciju Ureda za međunarodnu saradnju IUS-a. 

Goste je u ime IUS-a dočekao rektor, prof. dr. Yücel Oğurlu i prorektor doc. dr. Muhamed Ali, sa svojim saradnicima. Prorektor Ali je gostima predstavio Univerzitet i planove za proširenje njegovih kapaciteta, naglasio značaj uključenja IUS-a u Erasmus+ program, te koristi koje on može donijeti studentima, profesorima, ali i internacionalizaciji same institucije. Predstavnici Selcuk univerziteta su iskazali zadovoljstvo ovom posjetom, te izrazili želju za saradnjom, naročito na polju razmjene studenata i profesora. "Nadamo se da će ova posjeta doprinijeti razvoju zajedničkih projekata u budućnosti, kao i razvijanju već postojeće saradnje između Selcuk univerziteta i Internacionalnog univerziteta u Sarajevu“- izjavio je Erasmus+ koordinator, vanr. prof. dr. Fuat Boyacioglu.

Top