Na IUS-u počela konferencija o temi 'Novi pristupi u području elektronskih komunikacija i informacijskih tehnologija'

Na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) jutros u 09h počela je konferencija o temi "Novi pristupi u području elektronskih komunikacija i informacijskih tehnologija". Organizatori konferencije su Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Agencija za regulaciju informacijske i komunikacijske tehnologije (BTK) i TURKSAT satelitski operater, Turska.

Konferenciju je otvorio rektor IUS-a prof. dr. Özer Çınar, a potom su uslijedila uvodna izlaganja tokom kojih su se prisutnima obratili predsjednik Turskog ureda za informacione i komunikacione tehnologije dr. Tayfun Acarer, direktor Regulatorne agencije za komunikacije BiH dr. Kemal Huseinović i generalni sekretar ITU-a (International Telecommunication Union, the specialized agency of the United Nations) dr. Hamadoun Toure.

Uvaženi gosti govorili su o savremenim tehnologijama, izazovima razvoja ove privredne grane kao I globalnog umrežavanja.

Otvaranju konferencije prisustvovali su ambasador Republike Turske u BiH Ahmet Yıldız, profesor sa tehnološkog instituta u Georgiji (USA) Ilhan Fuat Akyıldız, dekana Elektrotehnickog fakulteta prof. dr. Narcis Behlilović i prodekan za naučno istraživački rad prof. dr. Mesud Hadžialić, veliki broj učesnika I poslovnih partnera iz sektora komunikacija, kao profesori i studenti IUS-a.

U okviru današnje konferencije biće održana i dva panela pod nazivom "Tendencije u elektronskim komunikacijama", i "Novi pristupi u informacionim tehnologijama".

Osnovna ideja i koncept Konferencije je da se na jednom mjestu okupe predstavnici iz različitih sektora i institucija iz raznih zemalja sa ciljem razmjene različitih iskustava vezanih uz ovu tematiku.

Uvjereni smo da će učesnici Konferencije steći i razmijeniti dodatna znanja te kako će iste moći primijeniti u svakodnevnom poslovanju u cijelom sektoru.

Please see more photos on IUS Facebook Page.

Top