Na IUS-u održana promocija knjige „Arhitektura prethodne civilizacije – Kultura građenja i duh modernizma u Jugoslaviji u periodu 1945 – 1990“ docenta dr. Adnana Zoranića

promotion

Na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS), u četvrtak, 26. maja 2022. godine je održana promocija knjige „Arhitektura prethodne civilizacije – Kultura građenja i duh modernizma u Jugoslaviji u periodu 1945 – 1990“ docenta dr. Adnana Zoranića. Recenzenti knjige koji su govorili na promociji su bili vanredni profesor dr. Edin Jahić, dekan Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka (FENS) na IUS-u i doktor Andrej Šmid, gostujući profesor na Univerzitetu u Mariboru. Moderator promocije je bila Selma Nekić, viši asistent na FENS-u.

Cilj knjige je prezentirati vrijednosti i dostignuća arhitekture na tlu i za vrijeme postojanja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Ovaj rad pokušava dati odgovor na istraživačka pitanja vezana za uzročno-posljedičnu vezu između nastanka jedne autohtone modernističke arhitekture i društvenih okolnosti u socijalističkoj Jugoslaviji.

Vanredni profesor dr. Edin Jahić je tokom svog obraćanja istakao da je ovo jedan opsežan i ozbiljan zadatak koji je profesor Zoranić uspješno izvršio, te sa pozicije nepristrsanog posmatrača predstavio neka od najznačajnih arhitektonskih dostignuća tog vremena. Također je dodao da je knjiga detaljno obradila i politku tadašnjeg doba, način na koji je utjecala na stanogradnju, te strogo poštovane standarde gradnje koje je postavila. Na kraju je naglasio da je ovo poučna literatura za novije generacije arhitekata koje treba da krasi šire obrazovanje i jasni etički principi.

Doktor Šmid se obratio publici i također naglasio da se profesor Zoranić fokusirao na veoma važne primjere arhitektonske kulturne baštine te epohe. Doktor Šmid se dotakao i činjenice da je bivša Jugoslavija uspjela oformiti novi sloj građana jer je veliki broj stanovništa iz ruralnih područja odselio u gradove. To je dovelo do nastanka ne samo nove vrste gradnje nego i do razvoja jedne nove urbane kulture. Također je istakao da arhitekte prilikom projektovanja imaju odgovornost ne samo prema krajnjem korisniku, nego i prema društvu.

Docent dr. Adnan Zoranić je iz svog ugla predstavio knjigu, te se zahvalio recenzentima i publici. Profesor Zoranić je napomenuo da je Jugoslavija od jedne ruralne države 1945. godine veoma brzo postala industrijalizovana sila što je dovelo do hiperprodukcije stanova 1960-ih. Važno je spomenuti da su stanovi građeni na principima koji su uvažavali potrebe ljudi i naglašavali humanizam, a koji se danas zanemaruju. Ova modernizacija je također značila da su se i kultura i umjetnost orijentirali ka Zapadu. Na kraju je dodao zanimljivu činjenicu da je Jugoslavija, koja je imala jedan prilično rigidan sistem, podržavala avangardnu umjetnost koja je cvjetala u tom periodu.

Na kraju promocije su prisutni imali priliku postavljati pitanja i saznati više o arhitekturi tog doba.  

Share