Mali ljudi za velike stvari: Pomoć za učenike u Žepi

Tokom rata u Bosni i Hercegovini, gradić Žepa bio je jedan od tri bošnjačke enklava u istočnoj Bosni, uz Srebrenicu nizvodno i Goražde. U aprilu 1993. godine, Žepa je proglašena zaštićenom zonom UN-a, da bi u julu 1995. godine grad je bio zauzet od strane Vojske Republike Srpske koja je protjerala stanovništvo.

Nakon završetka rata, male skupine Bošnjaka se se vratile u Žepu da izgrade svoje živote iz početka. Imajući u vidu uvjete u kojim povratnici u Republiku Srpsku žive, profesori IUS-ovog Fakultet za prirodne i tehničke nauke, dr. Muhamed Hadžiabdić, dr. Emir Karamehmedovic i dr. Haris Jašarević, zajedno s Asimom Sarajlićem (predstavnikom u državnom parlamentu), Saninom Hrbatom (generalnim direktorom Penny Plus doo) i Erolom Sarvanom (menadžerom Strabag doo), dogovorili su da se omogućiti svakom od učenika iz Žepe mjesečne stipendije. Stipendije su uručene učenicima osnovnih škola u Žepi u petak, 11. februara 2011. godine

Posebna zahvala za prikupljanje novčane pomoći ide osoblju Fakulteta koji su iskazali svoju podršku prikupljanjem dodatnih sredstava. Također, slijedeći ljudi su podržali akciju koja je rezultirala s jednokratnom pomoći od 150 KM i poklonima: Dr. Muhidin Mulalić (zamjenik rektora IUS-a), Osman Jahić, Asmin Veladžić, Muris Korjenić, Salih Hadžimusović, Behudin Stroil, Ernes Jukić, Kenan Buturović, Amer Jusufbegović i Fahrudin Hadžića.

Nadamo se da će ova akcija biti samo početak jedne pozitivne prakse te da će studenti i osoblje IUS-a biti pokretačka snaga za pružanje boljih mogućnosti svoj povratničkoj djeci u Republici Srpskoj, a za koje se također nadamo da će jednog dana biti naš izvrsni studenti.

Top