Konferencija pod nazivom " Mevlana Rumi i duhovno putovanje" održana na IUS-u

Konferencija pod nazivom "Mevlana Rumi i duhovno putovanje" održana je 28. decembra u sali za konferencije na IUS-u. Naš dragi gost , Šaban Karaköse pokušao je opisati život Rumia od početka do smrti. Osim toga, objašnjen je Rumijev odnos sa Sems Tebrizi, njegov način razmišljanja i njegova karakteristika pisanja, dajući primjere iz više izvora, posebno iz njegovog veliko rada- Matnawiye. Kao što je spomenuto na konferenciji, Rumi se smatra osnivačem škole Sufi,a njegovi sljedbenici su osnivači mevlevijskog reda .

Ispred CASES Kluba želimo Vam dobrodošlicu na naš sljedeći događaja na Univerzitetu...

Top