IUS započinje kampanju recikliranja

U petak, 28.maja, 2021. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je potpisao ugovor sa kompanijom za reciklažu Aida-Commerce d.o.o. sa ciljem započinjanja zajedničke aktivnosti recikliranja na kampusu univerziteta. Ovim putem, IUS poziva sve zaintresovane studente i akademsko osoblje koji žele da doprinesu projektu recikliranja da se uključe u kampanju.

IUS kao lider u oblasti održivog razvoja i kao društveno odgovorna institucija koja kroz primjenu UN-ovih ciljeva održivog razvoja (SDG) želi da doprinese pozitivnim promjenama u društvu, je započeo jednu novu etapu, a to je konkretizacija strateških planova iz oblasti održivosti, a naročito reciklaže i zaštite čovjekove okoline.

Brojne su aktivnosti u oblasti SDG-ja na kojima je IUS radio u posljednje vrijeme: počevši od uključenja u nekoliko međunarodnih istraživačkih mreža održivog razvoja, preko osnivanja SDG grupe volontera, sastavljene od studenata i uposlenika, uvođenju ciljanih predmeta iz održivog razvoja u nastavni plan i program IUS-a, edukacije zaposlenika, promociju održivog razvoja na službenom web sajtu i društvenim mrežama, pa do uključivanja SDG-ja u strateška partnerstva i dokumente.

Prema dokumentu koji je potpisan u petak, studenti i uposlenici će dobiti upute kako da recikliraju otpad na kampusu, što konkretno znači reciklaža mješanog otpada, kancelarijskog papira, novina, aluminijumske ambalaže, providnih plastičnih boca i drugih vrsta otpada.

Potpisaivanje ovog partnerskog ugovora je pečat svih dosadašnjih SDG aktivnosti na IUS-u, te otvaranje ka novim horizontima za IUS GREEN CAMPUS-u.

Top