IUS učesnik okruglog stola “Mobilnost i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u BiH”

U oktobru 2017. godine, u Mostaru je održan Okrugli sto na temu „Akademska mobilnost i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u BiH“ u organizaciji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP). 

Na okruglom stolu bili su prisutni predstavnici Nacionalnog Erasmus+ ureda u BiH, državnih institucija, ministarstava, visokoškolskih institucija, te gosti, predstavnici Erasmus+ ureda iz Srbije i Hrvatske.  Cilj ovog dvodnevnog skupa bio je razmjena iskustava i dobre prakse u implementaciji Erasmus+ projekata, te identifikacija nedostataka i poteškoća u procesu priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija u našoj državi. 

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) su predstavljali: zamjenik generalnog sekretara IUS-a, sekretari fakulteta, te menadžeri Ureda za međunarodnu saradnju, Studentske službe, Ureda za ljudske resurse, te Ureda za osiguranje kvaliteta. 

Zamjenik generalnog sekretara Muhamed Semiz u svom izlaganju iznio je dosadašnja iskustva u procesu priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na IUS-u. Menadžer Ureda za međunarodnu saradnju IUS-a, Lamija Hadžimurtezić, je u svom izlaganju na temu mobilnosti, istakla da je na IUS-u 208 studenata i uposlenika učestvovalo je u razmjeni u protekloj godini, što je rekordan broj, posebno ako se uzme u obzir činjenica da je IUS relativno mlad univerzitet, te da je broj studenata i njegovih uposlenika znatno manji u odnosu na druge bh. univerzitete.

Top