IUS suorganizator Russell Tribunala o Kašmiru

IUS Co-Hosts Russell Tribunal on Kashmir

Uvodni Russell Tribunal o Kašmiru je održan u Sarajevu od 17. do 19. decembra 2021. godine. Organizatori događaja su bili Kashmir Civitas, nevladina organizacija sa sjedištem u Kanadi u saradnji sa Svjetskim forumom svjesnosti o Kašmiru, Fondaciji za očuvanje mira Bertrand Russell (Nottingham, UK), Stalnim narodnim sudom u Bolonji u Italiji, Nahlom (Centar za obrazovanje i istraživanje), Centrom za napredne studije u Sarajevu, Internacionalnim univerzitetom u Sarajevu i Aljazeera Balkans.

Tribunal je naglasio teško pitanje genocida, kolonijalizma, zločina protiv čovječnosti i nuklearnih prijetnji koja se javljaju na spornim teritorijama Džamu i Kašmir. Fokus je bio na podizanju svijesti o kolonijalizmu, kršenju ljudskih prava, zvjerstvima i političkom ugnjetavanju koje se dešava u Kašmiru ponovo potvrđujući primat međunarodnog prava kao osnove za rješavanje konflikta u Kašmiru. Pored toga, također je naglašena odgovornost međunarodne zajednice u sprečavanju zločina protiv čovječnosti koji se trenutno dešavaju i mogućnosti da se genocid ponovo dogodi.  

Organizaciona struktura Russell Tribunala o Kašmiru se sastojala od sudaca, tužilaca/moderatora, stručnjaka/akademika i svjedoka koji su imali zadatak slušati postupke i izraditi izvještaje koji će se poslati UN agencijama, parlamentu EU i drugim svjetskim organima i vladama.

Share