IUS students visited the Council of Europe
 

IUS studenti posjetili Vijeće Europe

U utorak, 10. novembra, 2015. godine, studenti sa programa ‘’Međunarodni i javni odnosi'' Fakulteta menadžmenta i javne uprave (FBA) posjetili su ured Vijeća Europe u Sarajevu.  Cilj posjete je bio upoznavanje studenata o radu Vijeća, te članstvu BiH. Ovo je bila prilika za studente IR-a da saznaju više o njihovom radu i djelovanju u Bosni i Hercegovini. Viši asistent na programu ‚‘Međunarodni i javni odnosi'', Hrustan Šišić je predvodio ovu posjetu uz organizaciju asistenta Hamze Preljevića. Tokom posjete, zamjenik šefa Vijeća Europe Tania Van Dijak je održala predavanje za studente o misiji, strukturi, kao i važnosti Vijeća s posebnim naglaskom na ciljeve za Bosnu i Hercegovinu. Tokom diskusije, studenti su imali priliku postavljati različita pitanja te dobiti  više informacija o ovoj instituciji.

Top