IUS SAGE projekat u Parlamentu BiH

U ponedjeljak, 23. oktobra 2017. godine, u Parlamentu Bosne i Hercegovine, Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, uz podršku USAID BH, organizovana je sjednica pod nazivom: “Uloga istraživanja u izradi politika o rodnoj ravnopravnosti”.  Tim povodom i Internacionalni univerzitet u Sarajevu sa Horizon2020 SAGE projektom uzeo je učešće u navedenoj sesiji.

Cilj tematske sjednice je bio predstaviti najnovija istraživanja relevantna za oblast ravnopravnosti spolova u BiH, ističući važnost empirijskih istraživanja za razvoj politika i skrenuti pažnju na značaj uspostavljanja kontinuiranog procesa prikupljanja empirijskih podataka u oblasti rodne ravnopravnosti, na način kako je to predviđeno propisima i strateškim dokumentima.

U samom uvodnom govoru, obratila se direktorica Agencije za ravnopravnost spolova, gospođa Samra Filipović Hadžiabdić, s kojom je SAGE projekat ostvario odličnu saradnju.

Pored direktorice, govornici su bili i iz USAID MEASURE projekta, OSCE-a i Ministarstva.

Koordinatorica SAGE projekta, dr. Jasminka Hasić Telalović, pozdravila je sve prisutne i ukratko upoznala dužnosnike o samom projektu i njegovom značaju, kako za Internacionalni univerzitet u Sarajevu, tako i za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini i kvaliteti ravnopravnosti spolova.

Na samom kraju, zainteresirani su dobili promo materijal projekta, gdje su se mogli detaljnije upoznati s ciljevima i aktivnostima, kao i mogućim saradnjama.

Profesorica Yvonne Galligan, koja je gostujuća profesorica sa Queens univerziteta u Belfastu, također je prisustvovala sesiji, gdje se upoznala sa jasnijom slikom rodne politike u našoj državi.

Podsjećamo, u toku ove sedmice, IUS SAGE projekat organizuje javna predavanja na temu Gendera.

 

Top