IUS kao dio kulturološke i umjetničke zajednice regiona

Uspostavljena je uspješna saradnja između nastavnog plana i programa i aktivnosti studenata IUS-a sa glavnim institucijama kulture u Sarajevu. Ideja ovakvih tipova saradnje ponikla je od vanr. prof. dr. Lejle Panjete, šefice Odsjeka umjetnosti na IUS-u, koje imaju  za cilj da postanu dio obrazovne i praktične strategije samog odsjeka i uspješnog uključivanja studenata i predavača u industriju umjetnosti, umjetničke projekte, profesionalne poslove, kao i zajedničke aktivnosti sa državnim institucijama u poljima industrijske umjetnosti.

Vizuelni promo materijal izvedbe Tamo Amo, u režiji uvaženog pozorišnog i filmskog režisera iz Beograda, bit će urađen zahvaljujući našoj studentici drugog ciklusa Merisi Bašić, koja je ekspert u infografici. Viši asistent Roman Sulejmanpašić, MFA je direktor projekta, scenografije i vizuelnog identiteta sa studentima predmeta Naprednog crtanja, on, također,  vodi naše studente na scengorafiju, rekvizite, i pozadine ovog performansa, a studenti sa Akademije scenskih umjetnosti pomažu u dramskoj prilagodbi. M. Furkan je dizajnirao vizuelni promo identitet za ovaj događaj. Postere i kataloge, koje je Furkan dizajnirao, promovišu IUS mladoj populaciji, i ova saradanja je dobar pokazatelj, kako da se za IUS pročuje u javnosti, kao i u umjetničkim krugovima u Sarajevu. Ekspert u praksi, Nadir Herić, napravio je pozadinski video za Pozorište mladih. Odsjek umjetnosti učestvuje u press konferenciji u vezi sa ovim događajem.

Vizuelni identitet Narodnog pozorišta, za trenutnu premijeru (postere, kataloge i banere) dizajnirao je M. Furkan Hizir. Viši asistent Roman Sulejmanpašić, MFA zadužen je radio ilustracije za bosansko-hrvatski kultorološki magazin UM. Viši asistent Yasir Goz, MA, trenutno radi na VACD-u i CREDU izložbi “Neuspjeli puč”.

Ovakve vrste saradnje su rezultat uspješno obavljenih projekata i uredno i profesionalno fotografisanje, gore već spomenutih, događaja i performansa, koji je uradio student demonstrator Fatih Er. Njegove umjetničke fotografije objavljene su prošle sedmice na Univerzitetu u Beču, Sky Lounge.

Fatih Er radi na predstojećoj knjizi iz naučne oblasti filmskih studija i teorije filma vanr. prof. dr Lejle Panjete, u izdavačkoj kući Buybook, sa poznatom urednicom Kristinom Ljevak.

Čestitamo našem VACD timu na uspješno obavljenim projektima.

 

Top