IUS je domaćin sastanka 4. Transnacionalnog MER projekta

IUS hosts the Fourth Transnational MER Project Meeting

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je 25.08.2021. godine u Sarajevu ugostio sastanak 4.  Transnacionalnog projekta “Modeliranje obrazovnog robota” (MER). Partneri projekta koji su prisustvovali sastanku su: Solski center Novo Mesto (Slovenija), Muratpasa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turska), ITIS Polo Tecnico Fermi-Gadda (Italija), i “AIJU” (Španija).

Svrha sastanka je bio razgovor o napredovanju koji se do sada ostvario kao i razgovor i rad na aktivnostima opisanim u projektnom planu (npr. priprema predmeta, platforma za E-učenje, edukacija u Španiji, multiplikacijski događaji, itd.).

Modeliranje obrazovnog robota je projekat koji ima za cilj da skrene pažnju na potrebu da se  modernizuje srednjoškolsko obrazovanje i uskladi sa svijetom koji se brzo mijenja u kojima se roboti ne koriste isključivo u fabrikama nego su prisutni i u svakodnevnom životu. Rezultati projekta uključuju izradu modela robota kao i nastavnog plana i programa kroz proces postepene izrade robota kako bi studenti na jedan interesantan način razumjeli osnovne i napredne karakteristike robotike. Očekujemo da će MER projekat dovesti do unapređenja srednjoškolskog obrazovanja i pomoći u poticanju radoznalosti učenika za robotiku”, rekao je vanr. prof.dr. Muhamed Hadžiabdić, koordinator MER projekta za IUS.

Share