IUS ELIT program organzuje Konferenciju mladih Jezik, književnost i obrazovanje: Perspektive i izazovi COVID-19 pandemije

IUS ELIT Program Organizes the Youth Conference Language, Literature and Education: COVID-19 Perspectives and Challenges

U subotu, 31.07.2021. godine, Konferencija mladih pod nazivom Jezik, književnost i obrazovanje: Perspektive i izazovi COVID-19 pandemije je održana online putem Teams platforme. Konferenciju je organizovao ELIT program Internacionalnog univerziteta u Sarajevu s ciljem pružanja prilike studentima prvog, drugog i trećeg studijskog ciklusa iz BiH i inostranstva da predstave svoje radove i razmijene iskustva i ideje. Dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka, vanredni profesor dr. Ervin Kovačević, je otvorio konferenciju i učesnicima poželio dobrodošlicu. Dva istaknuta ključna govornika su učesnicima održali informativna i inspirativna predavanja. Vanredni profesor dr. Amira Sadiković sa Univerziteta u Sarajevu, BiH, je govorila na temu: Etika i standardi kvaliteta u prevodu i tumačenju. Dr. Yolanta Osekowska-Sandecka, sa Univerziteta u Zielona Góra, Poljska, je govorila na temu: Rad prevodilaca u kontekstu COVID-19 pandemije.

Studenti iz Bosne i Hercegovine, Turske, Poljske i Španije su ukupno predali 26 radova. Teme su bile različite, od lingvistike do engleske književnosti, podučavanja jezika, prevodilačkih studija, rodnih studija, medija i psihologije. Studenti su prezentovali svoje radove i uključivali se u zanimljive diskusije. Odabrani radovi će biti objavljeni u Zborniku radova s konferencije.    

Share