HORIZON2020: IUS na Trinity koledžu u Dablinu

Dana 27.05.2016. godine Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je potpisao ugovor sa Europskom komisijom (EK) o učešću na projektu Horizon2020. Tema projekta je “Sistemska akcija za jednakost spolova” (SAGE) a glavni ciljevi su:

* Uvođenje vježbi, procesa i procedura o jednakosti spolova u naučno-istraživačke radove;

* Razvoj uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca u institucionalnom odlučivanju.

Projekat će biti realizovan u saradnji sa šest drugih europskih univerziteta. Koordinator projekta je Trinity koledž Dablin, Irska. Horizon2020 je najkonkuretniji program za obrazovne ustanove u Europskoj Uniji.

 Do sada institucije iz Bosne i Hercegovine su osigurale učešće u 12 projekata u okviru ovog programa. To je pokazatelj da Bosna i Hercegovina kao država posjeduje kapacitete kojima možemo parirati Europi. Sa ciljem uključivanja IUS-a u ovaj projekat, EK je obećala najveći finansijski doprinos univerzitetu u Bosni i Hercegovini. Mi se nadamo da će ovaj primjer podstaći druge univerzitete u Bosni i Hercegovini da preuzmu veću uključenost u program Horizon2020.

Koordinator projekta u Bosni i Hercegovini je profesorica IUS-a, prof. dr. Jasminka Hasić-Telalović.

Projekat počinje sa radom u septembru 2016. godine i bit će implementiran u naredne tri godine. IUS će sarađivati sa relevantnim predstavnicima u Bosni i Hercegovini, ali i cijelim regionom kako bi ispunio ciljeve projekta i učinio ih dugotrajnim. Ukupan iznos sredstava koji je EK obećala izdvojiti za ovaj projekat je 2.276.853, 75 EUR.

Pod koordinacijom Trinity Centra za ravnopravnost spolova i liderstvo, SAGE (Sistemska akcija za ravnopravnost spolova) projekta će osmisliti i sprovesti niz transformacijskih intervencija za unaprijeđenje ravnopravnosti spolova u sedam europskih univerziteta, i kroz ovaj proces proizvesti dokazani model, koji se može implementirati u cijelom europskom istraživačkom sektoru. Tokom 36 mjeseci će se primijetiti dugoročna sistemska promjena u načinu djelovanja ovih institucija.

Partneri SAGE projekta su : Centar za žene u nauci i inžinjeringu istraživanja (WiSER), Trinity College Dublin, Irska, djeluje kao koordinator; Università degli Studi di Brescia, Italija; Kadir Has University, Turska; Instituto Universitario de Lisboa, Portugal; Sciences Po Bordeaux, Francuska; Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina i Queen univerzitet Belfast, Velika Britanija, djelujući kao evaluator.

Top