Moving towards a Knowledge-based Economy: Challenges for Transition Countries
 

Ekonomija i izazovi za zemlje u tranziciji

Koordinator programa Ekonomije na Fakultetu menadžmenta i javne uprave Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (FBA), doc. dr. Mehmed Ganić, u srijedu, 21. januara 2015. godine organizirao je predavanje o temi: ‘’Ekonomija i izazovi za zemlje u tranziciji’’. 

Cilj predavanja je bio prezentiranje rezultata istraživanja doc. dr. Mehmeda Ganića u vezi sa ekonomijom zemalja u tranziciji i analizom u širem rasponu pitanja od vitalnog značaja za nivo razvoja ekonomije ovih zemalja, zasnovanih na znanju (KBE) i konkurentnosti. U drugom dijelu predavanja, 7 studenata sa postdiplomskog studija je imalo priliku individualno prezentirati svoje završne radove.

Top