Dr. Apaydın sa Univerziteta İstanbul Şehir održao predavanja na IUS-u

Od 6. – 10. novembra 2017. godine, dr. Mehmet Serkan Apaydın održao je više predavanja na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, u sklopu Erasmus+ razmjene akademskog osoblja. Predavanja su relevantna za predmet Bioinformatika za mikrobiom, koji na IUS-u predaje dr. Jasminka Hasić Telalović.

Dr. Apaydın je radio kao istraživač i predavač na Univerzitetu Stanford u Kaliforniji (Sjedinjene Američke Države), gdje je doktorirao u septembru 2004. godine. Prije dolaska na Univerzitet İstanbul Şehir, bio je gostujući profesor na Fakultetu za tehničke i prirodne nauke Univerziteta Sabanci.

Top