Dinamična saradnja sa Institutom za arhitekturu iz Poljske

Dr. Joanna Sokolowska Moskwiak i dr. Jarosław Figaszewski sa Instituta za arhitekturu pri Državnom univerzitetu primjenjenih nauka u Raciborzu (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu) su od 6 - 10. novembra 2017. godine bili u posjeti studijskom programu Arhitekture Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu (IUS), kao dijelom Erasmus+ akademske razmjene.

Na taj način IUS je nastavio dinamičnu saradnju sa ovim Institutom za Arhitekturu iz Poljske. Ovo je bila četvrta posjeta u okviru akademske razmjene u toku koje su gostujući profesori održali predavanja studentima IUS-a, dok su u prošlosti ove dvije institucije organizirale zajedničku radionicu i studentsku razmjenu.

Institut za arhitekturu pri Državnom univerzitetu primjenjenih nauka u Raciborzu je koristan i važan partner za budući razvoj studija Arhitekture na IUS-u.

Top