CIP održao obuku na IUS-u

  

 

U petak, 21 septembra 2018, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (u daljem tekstu: CIP) bio je gost na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu.

CIP je učesnik projekta "Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini", u sklopu koga je jedna od komponenti: procedure akademskog priznavanja usaglašene sa Lisabonskom konvencijom o priznavanju.

Kao dodatna vrijednost projekta između partnera u projektu, osim obuke o procedurama akademskog priznavanja na javnim visokoškolskim ustanovama, održavaju se i dvije obuke na privatnim visokoškolskim ustanovama.

Internacionalni Univerzitet u Sarajevu, kao jedan od vodećih privatnih univerziteta sa kojima CIP ima odličnu saradnju, odabran je kao mjesto na kome će se održati ova izuzetno korisna i važna obuka. Pored predstavnika IUS-a, bili su pozvani i predstavnici drugih visokoškolskih ustanova koji su pokazali interes za ovu obuku.

Goste je pozdravio rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Ahmet Yildirim i zamjenik generalnog sekretara za pravna i administrativna pitanja Jahja Imamović.

Treneri na obuci, koji su održali obuke i u javnim visokoškolskim ustanovama, bili su Jelena Starčević iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Dženan Omanović iz Centra.

Samo jedna od nadležnosti CIP-a je i ta da donosi preporuke ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko distriktu BiH o priznavanju diploma stečenih van Bosne i Hercegovine s ciljem zaposlenja, nastavka obrazovanja i ostvarivanja drugih prava koja proističu iz stečene kvalifikacije.

U svojim aktivnostima CIP ostvaruje saradnju s relevantnim domaćim institucijama: Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke, kantonalnim ministarstvima obrazovanja, Odjelom za obrazovanje Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta, Komisijom za informiranje i priznavanje Republike Srpske, kao i visokoškolskim institucijama u Bosni i Hercegovini.

Veoma smo zahvalni što je CIP odabrao naš Univerzitet kao partnera u ovom projektu i nadamo se da će pružena obuka biti na obostranu korist.

Top