Centar za balkanske studije (BSC) održao 7. sesiju okruglog stola o temi „Šta se dogodilo prije genocida u Srebrenici?“

U petak,  18. marta 2016. godine, Centar za balkanske studije (BSC) je organizirao i održao 7. sesiju okruglog stola na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS). Predavač je bio prof. dr Mehmet Can sa Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. U svom izlaganju, prof. Can je govorio o temi u knjizi Florence Hartman “ Krv i politika: dešavanja u Srebrenici”. Nakon izlaganja prof. Cana učesnici ove sesije imali su priliku postavljati pitanja i iznijeti mišljenja o pomenutim događajima.

Među raznim pitanjima razgovarali su i o ulogama glavnih aktera prije počinjenog genocida u Srebrenici, diplomatskim igrama, tri velike sile, postizanju tajnih sporazuma, prikrivanju činjenica, ulozi medija, ratnih zločina i genocida. Učesnici su također diskutovali i o konceptu pravde i da li Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) (i sudovi u cjelini) u mogućnosti pružiti "pravdu". Diskusija je završila uz prijedlog da Centar za balkanske studije uskoro organizira okrugli stol o odnosu između politike i pravosuđa.

Top