BSC Round Table
 

BSC Okrugli stol o temi - Albanci i njihova politička budućnost na Balkanu

U petak, 18. decembra 2015. godine, Centar za balkanske studije (BSC) je održao 5. po  redu sesiju Okruglog stola u prostorijama Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS). Uvažena gošća i predavačica je bila Lejla Ramić-Mesihović, izvršna direktorica Inicijative za vanjsku politiku ‘’think-tank’’ u Sarajevu. Ovom prilikom, gospođa Ramić-Mesihović je održala kratak govor i pozvala učesnike ovog skupa da se nakon njenog izlaganja uključe u diskusiju i postave pitanja na gore navedenu temu. Tokom predavanja, među širokim spektrom pitanja, obrađene su teme koje se odnose na Albance u Jugoslaviji, te trenutnu situaciju Albanaca u Albaniji, Kosovu, Makedoniji i Crnoj Gori. Cilj ovog Okruglog stola je pozvati učesnike da razgovaraju o njihovoj viziji ‘’kosovskog pitanja’’, odnosa između Kosova i Srbije, te mijenjanju percepcije civilnog društva i nevladinih organizacija, kao i izgledi za ulazak u NATO i EU i dr. Na kraju sesije, učesnici su razgovarali o ideji Velike Albanije, te Albancima uopće kao potencijalnog izvora ka miru i stabilnosti.

Top