The 3rd Informatics Summer Youth Camp at IUS
 

3. Ljetni kamp mladih informatičara na IUS-u

Udruženje ″Informatička olimpijada u Bosni i Hercegovini″, u saradnji sa Internacionalnim univerzitetom u Sarajevu (IUS), organiziralo je i ove godine 3. Ljetni kamp mladih informatičara za učenike osnovnih i srednjih škola, koji se održao u periodu od 1. do 5. septembra 2014. godine u prostorijama IUS-a. Program Kampa sastojao se od praktičnog i teoretskog dijela. Predavači su bili dr. Haris Gavranović, vanredni profesor na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka (FENS), te bivši uspješni takmičari sa organiziranih takmičenja iz informatike.

Ljetni kamp mladih informatičara okupio je mlade talente iz informatike, koji su dobili priliku proširiti svoja znanja iz raznih oblasti informatike, steći nova iskustva, te upoznati vršnjake iz cijele Bosne i Hercegovine. Dr. Haris Gavranović, inicijator pokretanja ove Škole, koji je ujedno i predsjednik Udruženja, rekao je da ova vrste edukacije za mlade ima za cilj podizanje nivoa informatičke pismenosti, pronalaženje i razvoj talentiranih mladih ljudi, kao i stvaranje osnove za kvalitetno predstavljanje bh. učenika na informatičkim olimpijadama u zemlji i inostranstvu. Ovogodišnji pobjednici na 3. Ljetnom kampu mladih informatičara su:

  1. Balalić Enver  
  2. Muharemović Haris  
  3. Gunerinić Armin 
  4. Balić Alem i Zgalj Fatih  
Top