Zanimljivo predavanje o formalnom obrazovanju, radoznalosti i motivaciji

Alma Pirić, predavač na Univerzitetu u Zenici održala je predavanje pod nazivom ''Engleski jezik i cjeloživotno učenje'' na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, u srijedu, 25. marta 2015. godine. Ovo predavanje je održano kao dio sesija predavanja ELIT programa, sa Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka (FASS). Profesorica Pirić predaje studentima na dodiplomskom studiju na Filozofskom fakultetu i ovog semestra djeluje kao supervizor na Drexel univerzitetu. Ona također predaje i na postdiplomskom studiju Univerziteta u Mostaru. Tokom svog rada bila je i saradnik-predavač engleskog jezika na Univerzitetu u Banjoj Luci, te mentor Fulbrightovom asistentu pri izvođenju nastave engleskog jezika također u Banja Luci.

Tokom predavanja, Alma Pirić je govorila o formalnom obrazovanju, radoznalosti, motivaciji (pozitivnoj i negativnoj), ljubavi prema stranim jezicima, te naglasila važnost komunikacije kao neizostavnom faktoru pri aktiviranju učenja drugog jezika, tj. usvajanja stranog jezika i cjeloživotnog učenja općenito. Činjenica je da svijet postaje 'globalno selo', gdje su ljudi prisiljeni da nauče nove jezike zarad uspješne komunikacije i interakcije sa ljudima iz drugih zajednica. Učenje 'drugih' jezika podrazumijeva ne samo učenje jednog posebnog jezika, već učenje trećeg ili četvrtog jezika mimo maternjeg jezika. 

Profesorica Pirić je navela da učenje drugog jezika ne podrazumijeva samo učenje u nastavnim okruženjima dizajniranim unutar nekog formalnog procesa. Ono predstavlja više od toga, a to je način učenja, kako ljudi osim maternjeg jezika uče strane jezike unutar ili izvan učionice. Alma zaključuje da se motivacija za učenje stranog jezika određuje unutrašnjim stanjem i ljudskim ponašanjem koje vrši potrebne radnje u skladu s tim. Ona isto tako tvrdi da je unutrašnja motiviranost glavna komponenta za uspjeh. Ona se mjeri time zašto ljudi odluče učiniti nešto, način na koji to rade, te kako se bore da postignu željenu stvar.

Top