Viši asistent Sadina Gagula-Palalić promovirana u doktora nauka

U petak, 4. jula 2014. godine, na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS), održana je svečana odbrana doktorske disertacije. Sadina Gagula-Palalić, uspješno je odbranila svoju doktorsku tezu pod naslovom ‘’Kompjuterski upravljani sistemi za klasifikaciju ljudskih hromozoma’’ na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka (FENS). Mentor doktorske teze bio je ugledni emeritus, prof. dr. Mehmet Can. Predsjednik komisije je bio prof. dr. Jasmin Velagić, dok su ispitivači bili: prof. dr. Abdulhamit Subasi, doc. dr. Haris Memić i prof. dr. Emir Karamehmedović.

Nakon velikog aplauza na kraju ceremonije, svi prisutni gosti su uputili čestitke dr. Gagula-Palalić. Ceremoniji su bili prisutni akademici i administrativno osoblje IUS-a, te brojni prijatelji i članovi uže porodice. Rektor Univerziteta je uputio iskrene čestitke i poželio sve najbolje u nastavku karijere, te je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je IUS dobio još jednog kvalitetnog doktora nauka, čiji rad i djelovanje će pružiti veliki doprinos za sve sadašnje i buduće studente IUS-a.

Top