Umrežavanje iz oblasti SDG-a

ireland

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) već nekoliko godina podržava UN Agendu 2030 i implementira ciljeve održivog razvoja (Sustainable Development Goals - SDG) na Univerzitetu. Poseban fokus IUS je usmjerio na Cilj 17: Partnerstvom do ciljeva. Konkretno za IUS, partnerstva se odnose na zajednicu koju Univerzitet služi – od lokalnog, pa do regionalnog i međunarodnog nivoa. Kroz kampanju “IUS u SDG akciji”, Ured za osiguranje kvaliteta (QAO) IUS-a, koji je, inače, inicijator i koordinator SDG aktivnosti na Univerzitetu, već duže vrijeme aktivno je posvećen međunarodnom umrežavanju sa svjetskim univerzitetima i institucijama. S tim u vezi, uposlenica Ureda za osiguranje kvaliteta IUS-a (QA ured), Lamija Hadžimurtezić, posjetila je krajem maja 2022. godine, dva partnerska univerziteta u Irskoj: Univerzitet u Limericku (UL) i Tehnološki univezitet u Dablinu (TU Dublin), sa jedinom temom na dnevnom redu – umrežavanje iz oblasti SDG-a.

U okviru navedenih SDG aktivnosti, potpisan je Erasmus+ ugovor o saradnji sa TU Dublin iz oblasti inžinjeringa. Cilj ovog umrežavanja je razmjena akademskih iskustava iz oblasti inžinjeringa kroz prizmu SDG-a, te učešće u zajedničkim naučno-istraživačkim projektima dvije institucije. Tokom posjete ovom prestižnom univerzitetu u Dablinu, predstavnica IUS-a imala je priliku prisustvovati nekoliko naučnih seminara sa fokusom na SDG oblast, kao i sastancima sa predstavnicima TU Dublin. Istaknimo da je Tehnološki univerzitet u Dablinu prestižni irski univerzitet koji okuplja akademske kadrove, istraživače i studente, kako iz Irske, tako iz svih dijelova svijeta. Univerzitet broji oko 3.500 zaposlenih i 28.500 studenata. Ističe se svojim preduzetničkim duhom i obrazovnim pristupom fokusiranim na praktičnoj nastavi, uz uspješnu saradnju sa industrijom za istraživanje i nastavu. Na svojih nekoliko kampusa, Univerzitet nudi jedinstven izbor programa i disciplina, na svim ciklusima studija, od umjetnosti, biznisa, nauke i inženjeringa, pa do modernih tehnologija. Izgradnja vodećeg kampusa, TU Dublin Grangegorman, bio je najveći razvojni projekat visokog obrazovanja u Evropi.

Sa Univerzitetom u Limericku (UL) IUS ima već petogodišnju uspješnu Erasmus+ saradnju iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, umjetnosti, te poslovanja i administracije. Na UL-u predstavnica IUS-a imala je priliku učestvovati na UL Global Partners Week 2022, te razmijeniti iskustva i kontakte sa međunarodnim ekspertima iz oblasti SDG-a. Tema ovogodišnjeg UL Global Partners Week-a je posvećena inkluzivnosti i održivosti. Događaj, koji je okupio kadar sa univerziteta iz cijelog svijeta, od Evrope i Afrike pa do Azije, organizovan je u povodu 50-godišnjice od osnivanja Univerziteta. Inače, UL je izvrstan primjer irskog univerziteta sa dugom historijom održivosti, koji kontinuirano ulaže napore i teži da njegovi studenti, diplomci i zaposlenici postanu „aktivni građani“ koji doprinose dobrobiti i budućnosti naše planete.

Iz Ureda za osiguranje kvaliteta IUS-a istakli su važnost i značaj međunarodnog umrežavanja, kao i njegovih benefita, za sve segmente univerzitetskog djelovanja: „Institucionalna posvećenost kvalitetu ključna je za postizanje naših strateških ciljeva. A kvalitet možemo postići jedino umrežavanjem i razmjenom iskustava i znanja, na lokalnom i međunarodnom nivou“. O benefitima umrežavanja dovoljno je spomenuti činjenicu da su Erasmus+ partnerstva koja je IUS uspostavio već dugi niz godina, uveliko doprinijela istraživačkim aktivnostima i postdiplomskim programima na IUS-u generalno. Naime, umrežavanjem i razmjenom Erasmus+ iskustava izrodila su se mnoga nova partnerstva, kako u naučno-istraživačkim projektima, tako i u novim međuinstitucionalnim sporazumima o priznavanju i izdavanju tzv. “dvojnih diploma”. Ta partnerstva su se naročito pokazala uspješna sa univerzitetima iz Njemačke, Poljske i Turske. Iz Ureda su, također, s ponosom naglasili da je oblast SDG-a postala dijelom nove Strategije IUS-a 2022-2026, te da postoje planovi da se ova oblast još više razvije na IUS-u. Više informacija o dosadašnjim aktivnostima iz SDG-a, možete naći OVDJE.

Share