“Simpozijum o balkanskim istraživanjima” ordžan na Univerzitetu u Istanbulu

U zajedničkoj organizaciji Univerziteta u Istanbulu, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu i Internacionalnog balkanskog univerziteta održan je “Simpozijum o balkanskim istraživanjima” na Univerzitetu u Istanbulu 6. februara 2018. godine. Na ovom simpozijumu govorili su rektor Univerziteta u Istanbulu dr. Mahmut Ak, rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu dr. T. Erkan Türe, rektor Internacionalnog balkanskog univerziteta dr. Erhan Tabakoğlu, te drugi učesnici.

Rektor Univerziteta u Istanbulu dr. Mahmut Ak naglasio je u svom obraćanju istorijsku vezu između balkanskih zemalja i Turske. Također, govorio je o potencijalima vezanim za akademsku saradnju. Između ostalog, rekao je: “U našoj zemlji postoji 7,5 miliona studenata u visokom obrazovanju i 150 hiljada akademskih radnika. Takva snaga i kapacitet se ne mogu zadržavati unutar granica Turske. Kako bismo podijelili svoja dostignuća sa prijateljima, ona moraju biti slobodna da se natječu internacionalno." 

Rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu dr. T. Erkan Türe predstavio je najpre taj univerzitet, njegov moderni kampus i infrastruturu. U vezi sa ovim simpozijumom rekao je da balkanski univerziteti trebaju intenzivno sarađivati: "Asocijacija balkanskih univerziteta je osnovana članstvom od 61 univerziteta. Zajedničkim snagama 61 univerziteta želimo vidjeti aktivnost koja je veća od trenutne. Kako bismo to učinili, moramo se češće sastajati, i preduzeti više."

Simpozijumu je također prisustvovao prorektor IUS-a dr. Metin Toprak.

Top