Saradnja sa Internacionalnim Balkan univerzitetom iz Skoplja

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) uspostavio je Erasmus+ saradnju sa Internacionalnim Balkan univerzitetom (IBU) iz Skoplja (Makedonija), u decembru 2016. godine, u okviru kojeg je omogućena razmjena akademskog osoblja oba univerziteta.

U okviru navedene saradnje, vanr. prof. dr. Snežana Bilić, Erasmus+ koordinator sa Internacionalnog Balkan univerziteta, posjetila je IUS u srijedu, 29. marta 2017.

U toku petodnevne posjete Sarajevu, gošća iz Makedonije imala je priliku da održi par predavanja studentima Fakulteta menadžmenta i javne uprave (FBA) IUS-a, te da održi radni sastanak sa predstavnicima menadžmenta Fakulteta. Na sastanku su se razmatrali planovi za buduću saradnju, te mogućnosti rada na zajedničkim naučno-istraživačkim projektima.

Top