Rektor IUS-a posjetio reis-ul-ulemu ef.Kavazovića

U okviru zvanične posjete, danas, 12.12.2012.godine rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, Prof. Dr. Özer Çınar posjetio je reis-ul-ulemu Huseina ef. Kavazovića

Rektor Çınar se novoizabranom reisu-l-ulemi zahvalio na gostoprimstvu i u narednim minutama su razgovarali o dosadašnjim iskustvima u radu. Reis-ul-ulemu ef. Kavazović rekao je da će i u budućnosti njegovati dobre odnose koje Rijaset ima sa IUS-om ali je naglasio da je buduća saradnji orjentisana ne samo na edukaciju mladih ljudi već i ne projekte razvoja bh zajednice.

Novoizabrani reisu-l-ulema je kazao da samo timskim radom se može doći do uspjeha.

U znak zahvalnosti ali i kao lijepu uspomenu rektor Çınar reisu-l-ulemi ef. Kavazoviću poklonio je plaketu IUS-a.

Top