Rektor IUS-a posjetio COMSATS Institut Informacionih tehnologija u Islamabadu

U okviru posjete delegacije iz Bosne i Hercegovine Pakistanu rektor IUS-a prof. dr. Özer Çınar, 11 oktobra 2012.godine posjetio je COMSATS Institut Informacionih tehnologija u Islamabadu.

Domaćini su tokom posjete pozdravili dosadašnju saradnju između Bosne i Hercegovine i Pakistana i ocjenili je kao odličnu priliku za povezivanje IUS-a sa univerzitetima iz Pakistana.

Pored toga dogovoreno je da profesori sa Pakistanskih univerziteta koji ostvaruju mnogobrojne naučne i stručne kontakte u zemlji i svijetu, podrže svoje kolege sa IUS-a u razvijanju naučne, nastavne i stručne saradnje.

Dogovor je da je Institut spreman ponuditi potpuno finansiranje stipendija na MS razini, sa pet (5) stipendija za područje elektrotehnike i fizike ali je spreman prihvatiti studente na dodiplomskom studiju.

Dogovoreni su zajednčki projekti korištenja sredstava iz EU FP7 i Horizon 2020 i rad na unapređenju i razvoju zajedničkih istraživačkih projekata kroz podrđku fondova EU.

Pored toga dogovoreno je da profesori sa Pakistanskih univerziteta koji ostvaruje mnogobrojne naučne i stručne kontakte u zemlji i svijetu, podrže svoje kolege sa IUS-a u razvijanju naučne, nastavne i stručne saradnje.

Predstavnici prisutnih institucija su se obavezali da će detaljno razmotriti sve na sastanku iznesene prijedloge, te da će preko svojih zvaničnih predstavnika naknadno dogovoriti: način, dinamiku i modele realizacije potencijalne akademske saradnje, uključiv i definisanje njenih nosilaca, odnosno neposrednih izvršilaca.

Top