Primjena SDG-a u nastavnom planu i program IUS-a

Ciljevi održivog razvoja (Sustainable Development Goals - SDG), takođe poznati kao Globalni ciljevi, univerzalni su poziv na akciju okončanja siromaštva, zaštite planete i osiguravanja da svi ljudi uživaju u miru i blagostanju.

U posljednje vrijeme sve veći broj univerziteta širom svijeta razvija formalni kurikulum koji stavlja u fokus pitanja održivosti tj. primjene 17 ciljeva održivog razvoja UN-a (SDG). Međutim, ne postoji jedinstveni model ili program edukacije za sve, nego se on prilagođava potrebama. Ovisno o viziji i misiji univerziteta koji ga provodi, aspekt održivosti koji je u fokusu i metode poučavanja, mogu biti različiti.

Sa sigurnošću možemo reći da je Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) vodeći BH univerzitet u primjeni SDG-a, jer je već nekoliko godina sistematski počeo da ih primjenjuje i podržava u raznim segmentima svojih aktivnosti: kako u svojim internim i eksternim univerzitetskim aktivnostima i procedurama, tako i u samom nastavnom procesu.

Član akademske zajednice IUS-a, uvaženi doc. dr. Tarek El-Akkad, sa programa Arhitektura IUS-a, jedan je od nosilaca primjene SDG-a u nastavni plan i program IUS-a. U njegovom konkretnom slučaju, radi se o cilju 11 SDG-a, Održivi gradovi i zajednice, i cilju 4 SDG-a, Kvalitetno obrazovanje. Doc. dr. Tarek El-Akkad već dugi niz godina bavi se održivim dizajnom. Profesor El-Akkad kaže da ovaj koncept nije nov i da se provodi još od 90-ih kao Green Design.

Na času Bioklimatske arhitekture, koji se već duži niz godina nudi na IUS-u, a koji trenutno predaje dr. El-Akkad, studenti su fokusirani na temu Grada Sarajeva. Oni proučavaju, dokumentuju, analiziraju i predlažu rješenja za poboljšanje kvaliteta zraka i smanjenje zagađenja u glavnom gradu BiH. U Sarajevu je zimi zrak puno hladniji i gušći zbog čega zagađenje ostaje bliže zemlji. Nadalje, grad je pun listopadnog drveća čije lišće zimi opada, pa filtriranje zraka postaje glavni problem.

Tokom semestra studenti proučavaju primjenu nekoliko tehnika za kontrolu kretanja zraka pomoću bioklimatskih uređaja. Studenti rade u timovima i izlaze na dodijeljene lokacije kako bi razumjeli izgrađeno okruženje; zatim kako građevine utiču na klimu kroz urbane toplotne dijelove, apsorpciju i refleksiju sunčeve toplote, kao i samo hlađenje isparavanjem. Pored fokusa na održivi razvoj, u okviru predmeta Bioklimatske arhitekture, od studenata se zahtijeva i projektovanje zgrada koje su održive i poštuju prirodno okruženje. Detaljnije studije su još razvijenije na studijama za napredni dizajn i diplomskim projektima.

Verde Mesihović, Sueda Beraa i Faruk Deveci, kao najuspješniji studenti na predmetu Bioklimatske arhitekture, predstavili su svoje projekte na slikama uz ovu vijest.

Top