Prezentacija naučnih radova pod vođstvom prof. dr. Azizul Haque

U srijedu, 6. marta 2013. godine, na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS), grupa studenata doktorskog studija sa Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka IUS-a, održali su prezentaciju svojih naučnih radova iz oblasti genetike i bioinžinjeringa.

Izloženi radovi bili su na teme:

Značajno je napomenuti da gorepomenuti studenti trenutno rade istraživanja pod mentorstvom prof. dr. Azizul Haque, gostujućeg profesora na programu Genetike i bioinžinjeringa Internacionalnog univerziteta u Sarajevu.

Dr. Azizul Haque je, inače, vrstan stručnjak iz oblasti mikrobiologije i imunologije i profesor na Dartmouth University u SAD-u.

Top