Predavanje o Osmanskom carstvu i njegovom društvenom sistemu

IUS-ov Klub poduzetnih bio je domaćin u utorak, 30. novembra 2010. godine, prof. dr. Mehmetu Gencu sa Univerziteta Uludag u Turskoj, koji je održao predavanje pod naslovom "Osmanli Iktisadi ve Sosyal Sisteminin Karakteristik Ozellikleri". Predavanje je održano na turskom jeziku.

Kluba poduzetnih, koji je organizirao ovo predavanje, predstavio je i svoju misiju: priprema studenata da budu uspješni poduzetnici u modernom svjetu.

Top