Posjeta Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo

Rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), prof. dr. Ahmet Yıldırım, u pratnji pravnog savjetnika Imamović Jahje, posjetio je Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo gdje se susreo sa ministricom prof. dr. Melikom Husić-Mehmedović.

Posjeta je upriličena sa svrhom upoznavanja sa radom i projektima IUS-a u tekućoj i narednoj akademskoj godini.

Ministrica Husić - Mehmedović informisala je rektora Yıldırıma o dosadašnjem napretku kod donošenja novih Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti, te zahvalila IUS-u na kooperativnosti i podršci navedenim procesima.

Data je obostrana podrška naporima u jačanju međuinstitucionalne saradnje, kao i promoviranju zajedničnih projekata, kako na domaćem, tako i međunarodnom planu.

Top