Posjeta delegacije Univerziteta Mediteran

Delegacija Univerziteta Mediteran iz Podgorice posjetila je Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) u četvrtak, 4. decembra 2014. godine. Delegaciju su činili rektor Univerziteta Mediteran, prof. dr. Nenad Vuković, dekana Fakulteta za poslovne studije, prof. dr. Dragoljub Janković, dekan Beogradske bankarske akademije, prof. dr. Hasan Hanić, direktor za filantropiju i razvojne programe i kreativni direktor RTV Atlas, g-đa Meliha Ramusović su nakon prijema obišli Kampus IUS-a. 

Delegaciju su ugostili rektor IUS-a, prof. dr. Yücel Oğurlu, v.d. prorektor za opšte poslove doc. dr. Muhamed Ali, v.d. prorektor za međunarodnu saradnju i istraživanje, doc. dr. Mirsad Karić, direktorica Škole engleskog jezika i direktorica Centra za cjeloživotno učenje (IUS Life), Hilal Karić, koordinator Centra za poduzetništvo i upravljanje (LEC), doc. dr. Senad Bušatlić i generalni sekretar IUS-a, Emir Hadžikadunić. Nakon obilaska IUS-a, organiziran je radni sastanak u sali Senata. Tokom sastanka,  rektor IUS-a, prof. dr. Yücel Oğurlu je naglasio da su strateških ciljevi IUS-a  jačanje regionalne saradnje, te je naglasio i činjenicu da među internacionalnim studentima IUS-a nalaze i studenti iz Crne Gore. 

Rektor Univerziteta Mediteran, prof. dr. Nenad Vuković je predstavio svoju obrazovnu instituciju, pojasnio nekoliko bitnih projekata na kojima trenutno radi, te naglasio da IUS i Mediteran imaju zajednički cilj a to je kontinuiran razvoj i kvalitet.  Zaključci sastanka bili su da se shodno sličnim interesima Univerziteta ali i mogućoj saradnji Fakulteta i Centara – IUS Life I LEC-a sa Univerzitetim Mediteran iz Podgorice uskoro potpise memorandum o saradnji koji bi objedinio sve oblasti i uslove buduće saradnje.

Top