Podrška gender aktivnostima

U utorak, 28. augusta 2018. godine Internacionalni univerzitet u Sarajevu posjetile su: federalna parlamentarka profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Jasna Duraković, federalna parlamentarka Bilsena Šahman, predstavnica Fondacije “Cure” gospođa Selma Hadžihalilović i specijalna gošća profesorica Melanie O’Brien, koja dolazi iz Australije (University of Western).

Obilasku kampusa i prijatnoj konverzaciji pridružila se viša asistentica Azra Bičo, koja je zajedno sa asistentom SAGE projekta, Mirzom Rastoderom, prezentovala gender aktivnosti na IUS-u.

Gošćama je prezentovan IUS kao jedina internacionalno obrazovana institucija, koja ima mnogo toga da ponudi, kao i da je prvi univerzitet u regiji koji implementira Plan za jednakopravnost spolova u visokom obrazovanju u okviru Horizon2020 SAGE projekta.

Federalne parlamentarke kao i profesorica Melanie izrazile su veliku podršku aktivnostima u vezi sa rodnom ravnopravnosti u visokom obrazovanju.

Projekt koordinatorica dr. Jasminka Hasić Telalović, koja se trenutno nalazi u Beogradu na konferenciji, prenijela je pozdrave i izrazila zadovoljstvo što se gender aktivnosti na IUS-u vide i čuju širom Bosne i Hercegovine, i nada se budućoj saradnji.

Top