Otvoren put za novu saradnju IUS-a i Bit Alliance

U četvrtak, 11. januara 2018. godine BIT Alliance i Internacionalni Univerzitet u Sarajevu (IUS) potpisali su Memorandum o razumijevanju u prostorijama IUS-a kako bi na formalni način započeli saradnju koja je obostrano korisna. 

Sastanku su prisustvovali generalni direktor Bit Alliance Armin Talić, rektor IUS-a dr. T. Erkan Türe, prorektor Dr. Metin Toprak, dekani dr. Sencer Yeralan i dr. Mustafa Bal, šef Odsjeka umjetnosti Kenan Zekić, te direktorica IUS Life centra Hilal Karić sa pomoćnikom direktora Mirsadom Mehremić.

Mogući domeni saradnje u sklopu memoranduma uključuju koordiniraciju praksi za studente IUS-a, prilagodbu postojećih kurikuluma iz informacionih tehnologija tržištu rada, te dvogodišnji program obrazovanja u skladu sa novim zakonskim regulativama.

Memorandum otvara i novi put za saradnju između BIT Alliance i IUS-ovog studija Vizualnih umjetnosti i dizajna vizualnih komunikacija (VACD) po pitanju unaprijeđenja postojećeg plana i programa, uključujući i savremene trendove u interaktivnim medijima.

Također, putem ovog memoranduma strane su ozvaničile i svoju namjeru da uspostave “Coder Dojo School” – mrežu besplatnog kompjuterskog programiranja za učenike srednjih i osnovnih škola.

 
Top