Održano predavanje o vještinama rukovođenja

Prof. dr. Senad Alić, direktor Kantonalne javne ustanove “Porodično savjetovalište” Sarajevo, održao je predavanje u srijedu, 29. oktobra 2014. godine, na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS). Tema predavanja je bila vezana za vještine rukovođenja i održano je u okviru Modula Leadership pri Centru za poduzetništvo i upravljanje (LEC).

U toku uvodnog obraćanja, prof. Alić je naglasio kako danas možemo postati i razvijati se kao lider, te je govorio o tome koliko motivacija ima ulogu u tome. Također, svima koji su bili prisutni na predavanju je govorio i o Kantonalnoj instituciji “Porodično savjetovalište” Sarajevo, gdje je ukratko predstavio rad i djelovanje, kao i nadležnosti i ovlaštenja ove institucije.

Predavanje je nastavljeno uz praktične timske igre razvijanja vještina koje su na trasparentan i vrlo zanimljiv način pokazale liderstvo u jednom drugom kontekstu.

Top