Workshop “Sit in my Chair"
 

Održana radionica "Sit in my Chair"

U organizaciji Internacionalnog univerziteta u Sarajevu – Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka (FENS) – ‘’Arhitektura’’, te u suradnji sa UKCS i Udruženjem paraplegičara i oboljelih od dječije paralize KS, održana je dvodnevna radionica „Sit in my Chair" o spriječavanju prepreka za kretanje lica sa umanjenim tjelesnim mogućnostima.

Prvi dio radionice bio je teoretski i održano je stručno predavanje koje je u ime Internacionalnog univerziteta u Sarajevu pripremila Tijana Tufek-Memišević, viša asistentica na IUS-u. U praktičnom dijelu, simulirajući kretanje osoba sa umanjenim tjelesnim sposobnostima i koristeći pomagala, studenti sa programa ‘’Arhitektura’’ IUS-a su obišli dio prostora UKCS i napravili opservacije o tome koliko je izgrađeno okruženje UKCS prilagođeno potrebama osoba sa umanjenim tjelesnim sposobnostima. 

Ova radionica je imala za cilj da pruži podršku u riješavanju problema otklanjanja fizičkih barijera za nesmetano kretanje osoba s umanjenim tjelesnim sposobnostima, te na taj način pomoći drugim zdravstvenim institucijama u pokretanju i realizaciji sličnih projekata.

Top