Održana dodjela certifikata za polaznike (MATLAB) kursa programiranja

U utorak, 10. juna 2014. godine, na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) upriličena je dodjela certifikata za polaznike (MATLAB) kursa programiranja. Kurs je organizirao Centar za cjeloživotno učenje (IUS Life) i Centar za istraživanje i razvoj pri IUS-u i bio je namijenjen svim zainteresiranim početnicima i onima koji posjeduju osnovno znanje o MATLAB  programiranju.

Ukupno 15 kandidata iz raznih poslovnih oblasti je pohađalo i uspješno položilo ovaj kurs koji je polaznicima pružio priliku da savladaju osnovne vještine programiranja u MATLAB-u,  te ih uvede u Simulink koristeći MATLAB. Kurs je trajao 5 sedmica, a vodio ga je viši asistent sa Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka IUS-a, Tarik Namas.

Top