Održan Okrugli stol pod nazivom „Dijeljenje istraživačkog iskustva“

Okrugli stol pod nazivom „Dijeljenje istraživačkog iskustva“ u organizaciji doc. dr. Tuba Boz održan je u srijedu, 24. juna 2015. godine na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS). Specijalni gost Okruglog stola bio je istaknuti kandidat doktorskog studija, Bryan Mukandi sa Queensland Univerziteta u Australiji. Učesnici okruglog stola bili su asistenti i predavači sa 3 fakulteta IUS-a koji su odlučili uzeti učešće i podijeliti svoja bogata iskustva u toku trajanja svog doktorskog studija. 

Dr. Boz je istakla kako su glavni ciljevi ovog Okruglog stola upoznavanje PhD kandidata, međusobni razgovor, ali i razmjena njihovog istraživačkog iskustva koje je i više nego važno kao podstrek u budućem radu. Nakon izlaganja, prof. Bryan Mukadi je upoznao učesnike sa njegovim iskustvom tokom rada na doktorskom studiju, problemima, kao i drugim aspektima istraživačkog procesa. 

Top