Nova publikacija Centra za balkanse studije IUS-a

Centar za balkanske studije (BSC) koji djeluje pri Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) objavio je publikaciju pod nazivom „Bosna i Hercegovina i Berlinski proces: Analiza stanja ključnih procesa u BiH pred Londonsku konferenciju 2018.“

Autori publikacije su profesori IUS-a dr. Admir Mulaosmanović, dr. Mirsad Karić, Ahmed Kulanić, dr. Emil Knezović, Hamza Preljević, te student na trećem ciklusu studija Almir Mustafić.

Publikacija predstavlja analizu kojojm bi se trebalo detektirati nekoliko ključnih procesa i objavljenih dokumenata pokrenutih i podržanih od strane EU i SAD, te preporuku kako i šta raditi u budućnosti u cilju uspostavljanja trajnog mira i prosperiteta. Sama analiza predstavlja prilog bosanskohercegovačke javnosti i akademske zajednice raspravi o budućnosti države i regije, sa ciljem uspostave demokratskih načela, vladavini prava ali i kreiranju stabilnih osnova za sveukupni boljitak kako Bosne i Hercegovine tako i regije.

Direktor Centra za balkanske studije i jedan od autora publikacije, prof. dr. Admir Mulaosmanović je istakao da ova publikacija treba da definira pregovaračku poziciju Bosne i Hercegovine pred Londonsku konferenciju, koja će se održati sredinom jula ove godine.

„Preporuke koje su date zagovaraju konkretne mjere, jače savezništvo i saradnju BiH i međunarodnih institucija, te uspješno provođenje reformi koje će jačati državu Bosnu i Hercegovinu“, istakao je dr. Mulaosmanović.

Vanr. prof. dr. Muhidin Mulalić, recenzent publikacije, je između ostalog naglasio bitnost uključivanja akademske zajednice u rješavanje gorućih državnih tema i procesa. „Ovaj istraživački rad, sa odličnom organizacijskom strukturom, dubinskom analizom glavnih procesa, identifikacijom ključnih pitanja te sa čvrstim zaključcima i preporukama, značajan je doprinos Centra za balkanske studije i Internacionalnog univerzieta u Sarajevu. Centar za balkanske studije i autori istraživačkog projekta pokazali su konstruktivnu uključenost akademske zajednice u rješavanje ključnih političkih procesa, politika i aktivnosti u Bosni i Hercegovini“, naglasio je dr. Mulalić.

Iz Centra za Balkanske studije ističu da će printana verzija publikacije biti dostavljena na sve ključne adrese koje mogu doprinijeti rješavanju ključnih procesa u državi, dok je elektronska verzija dostupna na ovom linku:

https://bsc.ius.edu.ba/sites/default/files/bosna_i_hercegovina_i_berlinski_proces_web.pdf

 

Top