Jačanje saradnje sa univerzitetima iz Poljske

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je, u okviru Erasmus+ programa razmjene, u protekloj godini ostvario izuzetno uspješnu saradnju sa univerzitetima iz Poljske,. Tako je 12 studenata i 8 uposlenika IUS-a boravilo na studijskoj razmjeni ili profesionalnom usavršavanju na raznim univerzitetima širom Poljske. Univerzitet primjenjenih nauka iz Nyse (University of Applied Sciences in Nysa) jedan je od partnera s kojim je IUS potpisao međuinstitucionalni ugovor za razmjenu iz oblasti kompjuterskih nauka.

U okviru dijela ugovora koji se odnosi na obuku osoblja, gđa Anna Opalka, šefica Ureda za međunarodnu saradnju i Erasmus+ institucionalni koordinator ovog respektabilnog poljskog univerziteta, posjetila je IUS 14. avgusta 2017. godine.
Na sastanku sa predstavnicima Ureda za međunarodnu saradnju IUS-a dogovoreno je proširivanje Erasmus+ saradnje na studijske oblasti arhitekture, engleskog jezika i književnosti, te poslovne administracije. Također, razmatrani su i planovi za buduću zajedničku saradnju, te mogućnosti rada na zajedničkim naučno – istraživačkim projektima i učešće na međunarodnim konferencijama.
Tokom boravka na IUS-u uvažena g-đa Opalka se također srela sa Program koordinatorom studijskog programa arhitekture na IUS-u, doc. dr. Adnanom Zoranićem, te šefom Ureda za informacijske tehnologije, g. Enesom Pivićem. Dr. Zoranić i g. Pivić su u aprilu ove godine boravili na razmjeni na ovom partnerskom univerzitetu.

Top