IUS u saradnji sa Internacionalnim festivalom Sarajevo “Sarajevska zima”

U utorak, 10. januara 2017. godine direktor festivala “Sarajevska zima” gdin. Ibrahim Spahić je posjetio IUS. Dobrodošlicu direktoru su poželjeli rektor IUS-a prof.dr. Tahsin Erkan Türe, dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka, van.prof.dr. Mustaf Bal, šefica Odsjeka umjetnosti van.prof.dr. Lejla Panjeta, van.prof.dr. Meliha Teparić i dizajner Mustafa Furkan Hızır, ekspert u praksi.

Sastanak je održan sa ciljem uspostavljanja saradnje između IUS-a i 33. festivala Sarajevska zima, koji će se održati od 7. februara do 21. marta 2017. godine. Rektor IUS-a i predstavnici Odsjeka umjetnosti ponudili su svoju podršku za nekoliko festivalskih događaja iz oblasti animacije, filma, vizualnih umjetnosti i književnosti. Predstavnici IUS-a su posebno naglasili mogućnost učešća studenata u programu festivala i organizaciji. Kao dio fakultetskih aktivnosti, studenti grafičkog dizajna Odsjeka za umjetnost će učestvovati u takmičenju pod nazivom "Put svile", koji je ujedno i moto festivala za ovu godinu. Izložba radova studenata  IUS-a će biti dio programa Sarajevske zime, koji će naknadno biti predstavljen i u galeriji IUS-a pod rukovodstvom profesora i žirija takmičenja: Amer Mržljak, Branko Vekić, M. Furkan Hızır, Emir Hambo i Merisa Bašić. IUS će aktivno učestvovati u vizuelnim umjetnostima, književnosti, filmskom programu festivala, u organizaciji i predlaganju ideja, kao i sa radovima svojih studenata. Selekciju filmova će vršiti van.prof.dr. Lejla Panjeta, van.prof.dr. Meliha Teparić i profesorica Nermina Zildžo.

Na kraju posjete rektor IUS-a prof.dr. Tahsin Erkan Türe  je izjavio: “Zahvaljujem vam se na saradnji koju su ove dvije institucije ostvarile do sada i nadam se da ćemo biti još uspješniji u budućnosti.”  

Top