IUS rangiran na listi Times Higher Education

Times Higher Education (THE), prestižna svjetska organizacija iz Londona za rangiranje univerziteta, ponovo je uvrstila Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) na svoju rang listu, po kriterijima uspješnosti realizacije i sprovedbe UNDP-ove Agende 2030, a koja se zasniva na 17 UN-ovih ciljeva održivog razvoja (SDGs).

Na listi THE Impact Ranking 2020, među brojnim svjetskim univerzitetima koji sprovode ciljeve SDG-ja kroz svoje univerzitetske aktivnosti, IUS se nalazi u 9. kategoriji univerziteta. IUS je postigao izuzetan uspjeh da se, već dvije godine, nalazi na ovoj prestižnoj rang listi, kao jedini univerzitet iz regije koji je zadovoljio tražene kriterije UN-a. 

Ovaj svjetski uspjeh IUS-a rezultat je dugogodišnjeg nastojanja da se udovolji visokim standardima, kao i prepoznatljivosti u svijetu. Kada su UN SDG ciljevi usvojeni, 2015.godine, te postali jedan od indikatora uspješnosti pri rangiranja univerziteta, IUS menadžment ih je odmah uvrstio u svoje strateške planove. Ured za osiguranje kvaliteta IUS-a dobio je zadatak da kroz redovne interne samooevaluacije vrši i provjere implementacije ciljeva SDG-ja na IUS-u, kao i da prati svjetske trendove u tom domenu. 

Tokom prethodnih godina, realizovane su brojne promocije i interne komunikacije, što je rezultiralo da mnogi profesori IUS-a, a i studenti također, postanu svjesni važnosti ovih, vrlo ambicioznih, 17 ciljeva održivog razvoja.

Na taj način IUS je ciljeve UN SDG-ja, ne samo prepoznao kao "svoje", nego ih je uspješno ugradio u svoje aktivnosti u nastavi, istraživanju i prenosu znanja na studente. 

Top