"Islam u Evropskoj Uniji" predavanje prof. dr. Fikreta Karčića

Sarajevo, 24. decembar 2009. godine

IUS-ovo studentski Klub međunarodnih odnosa organizirao je 24. decembra 2009. godine javno predvanje "Islam u Evropskoj uniji: Perspektive i izazovi". Predavanje je u Sali za konferencije održao prof. dr. Fikret Karčić sa Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Predavanje se sastojalo od dva dijela. U prvom – "Susreti između Islama i Evrope" – prof. dr. Karčić je prezentirao tri načina susreta između muslimana i ne-muslimana na području Evrope. Dva od tih načina su bila konfrontacijska, dok treći nije. Prof. Dr. Karčić je također istakao da su najvažniju ulogu u ovim susretima imali muslimani sa Balkana i muslimani iz Ruske federacije.

Drugi dio predavanja nosio je naziv "Islam u Evropskoj uniji: Društveni i pravni okviri" tokom kojeg je prof. dr. Karčić govorio o profilima muslimana nastanjenih u Evropskoj uniji dodajući kako oni čine vrlo heterogenu zajednicu s obzirom da ti muslimani dolaze iz pet različitih kulturoloških zona muslimanskog svijeta.

Nakon što je predavanje završilo, svi prisutni su bili pozvani na druženje uz osvježenja.

Top