Genocid u praksi Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije

U saradnji sa predstavnikom Sekretarijata Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u BiH, u utorak, 16. decembra 2014. godine na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu održao je predavanje o temi "Genocid u praksi Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije". Amir Čengić, stručni saradnik pri Međunarodnom krivičnom sudu za zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji, obuhvatalo je u toku svog izlaganja i različito poimanje termina genocid od strane javnosti sa jedne i pravnika sa druge strane. 

Čengić je kroz predavanje objasnio pravnu definiciju genocida kao i njenu primjenu u praksi MKSJ-a, te je studentima želio objasniti šta ustvari znači genocid u međunarodnom pravu. "Ta definicija može biti drugačija od onoga šta ljudi misle o genocidu u svakodnevnom životu", pojasnio je Čengić. Kroz predavanje su predstavljeni i neki slučajevi kojima se Haški tribunal bavio, a u kojima je genocid obrađen kao međunarodni zločin. 

On je objasnio da je cilj predavanja bio objasniti koncept genocida kao jednog od najtežih zločina, kao i da li je potrebno dokazati počinjenje masovnog ubistva kako bi se dokazao genocid. Ovo predavanje je bila jedinstvena prilika da saznaju više o ovoj zanimljivoj temi, te da postavljaju pitanja iz oblasti ratnih zločina, kao i međunarodnog prava.

Top