Fakultet prirodnih i tehničkih nauka pri IUS-u potpisao sporazum sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka (FENS) pri Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu potpisao je sporazum sa Elektrotehničkim fakultetom (ETF) Univerziteta u Istočnom Sarajevu (IUS) 12. marta 2018. godine, koji će biti osnov za poslovnu i tehničku saradnju.

Potpisnici sporazuma su bili Prof. Dr. Zoran Ljuboje sa ETF-a i dekan FENS-a prof. dr. Ahmet Yıldırım.

Ovim dokumentom se precizira saradnja između ugovorenih strana na polju naučnog istraživanja, profesionalnih i obrazovnih aktivnosti, i različitih vidova profesionalnog usavršavanja.

Prvi korak u ovoj saradnji je nedavno pokretanje škole tehnologije optičkih kablova koje su organizirali Centar za cjeloživotno učenje IUS Life, fakulteti ETF i FENS. 

Profesori sa ETF-a i FENS-a predaju teoretski dio dok se praktični rad ovog programa izvodi uz pomoć kompanija "Micom d. o. o." i "Opticum" d.o.o.

Vjerujemo da će ova saradnja biti nastavljena i da će između ove dvije institucije biti još zajedničkih projekata u periodu koji predstoji.

Top