Dr. Tesser predstavila rad na konferenciji u Rumuniji

Dr. Lynn Tesser sa IUS-ovog Fakulteta za umjetnost i društvene nauke predstavila je rad pod nazivom : „ Etničke podjele ili evropska integracija? Uticaj kontradiktornog mirovnog projekta na Bosnu i Hercegovinu ” na radionici o Europeizaciji i proširenju održanoj u Bukureštu, Rumunija u junu 2010.

Konferebcija je okupila znanstvenike iz brojnih zemalja, a organizovana je od strane londonske škole za ekonomiju i političke nauke i Centra za evropske studije pri Nacionalnoj školi za političke studije i javnu administraciju. Dr. Tesser je prisustvovala panelu pod nazivom „Case Studies in Europeanisation” i u kojoj su učestvovali dr. Adam Fagan sa londonskog univerziteta, dr. Katrin Antonova Hadjililova sa Sofia univerziteta a predsjedavao je dr. Jo Shaw sa Univerzitata Edinburg.

Top