Dr. Demirel održao predavanje o etici u javnom životu

U srijedu, 24. marta 2010. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu imao je čast da ugosti dr. Serdara Demirela, docenta na Odsjeku za studije Kur’ana i Suneta, islamskog otkrivenog znanja i društvenih nauka Međunarodnog islamskog univerziteta u Maleziji. Za sve zainteresovane profesore i studente, dr. Demirel je održao javno predavanje pod naslovom “Etika u javnom životu: Pobačaj” u amfiteatru IUS-ovog kampusa.

U svom predavanju, dr. Demirel je pokušao da dâ odgovor na ključno pitanje “kada ljudi stiču pravo na život”. Govoreći kako “različite tradicije nude različite odgovore na pitanja prekida trudnoće”, Dr. Demirel se fokusirao na islamsku tačku gledišta koristeći Kur’an, Hadis i perspektivu jurisprudencije kao izvor za svoje istraživanje. Dr. Demirel je završio predavanje zaključkom da je pitanje definiranja ljudske osobe, zapravo pitanje moralne odluke.

Dr. Demirel je diplomirao i magistrirao na Međunarodnom islamskom univerzitetu u Islamabadu u Pakistanu, dok je doktorirao na Međunarodnom islamskom univerzitetu Malezije. Objavio je brojne članke u cijenjenim svjetskim časopisima.

Top