BIT4A za studente - Predavanje o vještačkoj inteligenciji na IUS-u

Druga sesija BIT4A za studente organizovana od strane BIT Alijanse i IUS / IUS Centra za cjeloživotno učenje održana je u utorak 24. aprila 2018. godine.
Tema ove sesije bila je "Vještačka inteligencija sa osvrtom na mašinsko učenje", a predavač je bila stručnjakinja Sumeja Doljančić, inženjer za osiguranje kvaliteta @ Klika.

Sumeja Doljančić  je studentima predstavila vrlo interesantna lična dostignuća u oblasti ovog tehnološkog razvoja.
Predavanje je bilo kombinacija:
Sveobuhvatne definicije  Umjetne inteligencije pokrivene mašinskim učenjem,
Intel projekta: dizajn, rješenje i analiza uočenih problema,
Etike vještačke inteligencije.
Ovom jednosatnom interaktivnom predavanju prisustvovali su studenti i akademici programa IUS CS / SE.

Top