22 students from American University, Washington DC visited IUS
 

22 studenta sa Američkog univerziteta iz Washingtona posjetili IUS

U subotu, 25. oktobra 2014. godine, u posjeti Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS), boravilo je 22 studenta sa Univerziteta iz Washingtona (SAD) koji su doputovali u Bosnu i Hercegovinu u sklopu svog 10-dnevnog obilaska naše zemlje. Studenti su stigli u pratnji svoga profesora, Tobias Greiff-a. Studenti su nakon obilaska IUS-a imali priliku prisustvovati zanimljivom predavanju na kojem je govorio viši asistent Nerkez Opačin sa Programa međunarodnih i javnih odnosa.

Predavanje je trajalo nešto više od 2 sata i odnosilo se na informacije o tome koliko u post-konfliktnim društvima prepričavanje priča (storytelling) ima pozitivan uticaj na samo društvo. Također, Opačin je govorio i o procesu izgradnje mira i rješavanja konflikta. Na kraju predavanja, najavljeno je održavanje II po redu ljetnje škole koju će organizirati odjel za međunarodne odnose pri Fakultetu menadžmenta i javne uprave (FBA).

Top